Dossziék Választás 2010 Dr. Benkovics Gyula válaszol

Dr. Benkovics Gyula válaszol

Az elmúlt napokban folyamatoson kerestük és még keressük kérdéseinkkel a polgármester-jelölteket. Első körben ugyanazt az öt kérdést tettük fel mindegyiküknek. A visszajelzéseket a beérkezés sorrendjében közöljük. A továbbra kattintva Dr. Benkovics Gyula polgármester, az MSZP jelöltjének válaszait olvashatja.

1. Hogyan értékeli az elmúlt négy évet?

"Az elmúlt négy esztendő, szemben az előtte lévő ciklussal, a Képviselőtestület konstruktiv együttműködését hozta. Köszönhető egyrészt annak, hogy jelentősen, és kedvezően megváltozott a testület összetétele, másrészt mindenki felismerte, hogy a város érdekében csak ez a magatartás a követésre méltó. Összességében: jól sáfárkodtunk a rendelkezésre álló lehetőségekkel, és az uniós pályázati lehetőségeket, anyagi erőnk függvényében jól használtuk ki. A testületi munka hatékony volt, a csapatmunka meghozta a belefektetett munkát. A város, és az intézmények nyugodt működését biztositani tudtuk. "

2. Vannak-e olyan jelenleg futó fejlesztések, beruházások, amiket újraértékelne, felülvizsgálna esetleg meg is állítana?

"A pályázati lehetőségek tekintetében a hivatalon belül megfelelő csapattal rendelkezünk. Azokon a pályázatokon, amelyeken el tudtunk indulni, két dolgot kellett, kell figyelembe vennünk. Egyrészt, a pályázat tárgya megfelel-e a helyi közösségi igényeknek, másrészt milyen feltételekkel tudunk rajta részt venni. Két olyan pályázatunk volt, amelyre jelentkeztünk, de sajnálatosan vissza adtuk a jelentkezésünket. Az egyik a Jókai utca útjavitása, a másik a Rákos patak mentén megvalósitani kívánt kerékpárút. Az előbbi a lakossági anyagi tehervállallás elmaradása, az utóbbi az ingatlanhasználati jogok rendezése elhúzódása miatt került visszaadásra. A Jókai utca vonatkozásában remény van a munka elvégzésére az Új India pályázat keretében, amely jelenleg a kiiró elbirálási eljárásában szerepel. "

3. Milyen feladatokhoz látna először megválasztása esetén?

"Elöször is, a jelenleg futó pályázatok befejezését tekinteném elsődlegesnek. Aztán feltétlenül szüksége van a városnak plusz bevételekre. Fel kell gyorsitani, az MO melletti területek tulajdonosaival, amelyet már elkezdtünk, a területre eső fejlesztéseket. Az Újtelepen, befektetői segitséggel, az infrastrúktúra biztositása mellett új fejlesztési területet lehet kialakitani. A normativák szűkűlése miatt korszerűsiteni kell az intézményrendszert. A teljesség igénye nélkül ezeket a feladatokat tartanám elsődlegeseknek. "

4. Miben látja Pécelen a fejlődés lehetőségét? Milyen fejlesztési területekre kell(ene) helyezni a hangsúlyt?

"Az előzőekben már emlitettem néhány lehetőséget. Mint azt már többször elmondtam, Pécelről egy barátságos, csendes, kertvárosi jellegű települési jelleg kell, hogy az itt lakókat, és az idelátogatókat megfogja, ahol jó a levegő, rendezett környezettel, vendégváró, beszélgetős helyekkel rendelkező terek, parkok várják. Olyan város, amely ad a irodalmi, művészeti kultúrájára, megbecsüli történeti és természetes örökségét, ápolja, gondozza azokat. A jelenleg futó ingatlanfejlesztések a befejezésükhöz közelitenek. A hatályos Szerkezeti Terv, és az Agglomerációs Törvény keretei között további lakóterületi fejlesztése, figyelemmel a város infrastruktúrális helyzetére is (utak, bölcsőde, iskola, óvoda) már nem lehetséges. "

5. A pecelinfo.hu választási fórumán többször névtelenül is tesznek megjegyzéseket. Van-e olyan állítás, vélemény, ami tényszerűen nem igaz vagy vitatkozna az állítással?

"Jelentősebb események alkalmával, és ide tartozónak tekintem a választásokat is, mindig megnő azoknak a száma, akik valamilyen okból nem vállalják fel önmagukat. Én minden véleményt tiszteletben tartok, de azok véleményét, akik válllaják hozzá a személyiségüket is, többre tartom."

Szeptember közepén a jelölteket egy bővebb, személyes interjú keretében szeretnénk megszólaltani. A helyszínt és a kávét a Kastély Vendéglő biztosítja.