Közérdekű Családsegítő Szolgálat

Családsegítő Szolgálat

Új szolgáltatások

2010. január 1-től a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat két új szolgálatatással bővült:
 
Családi és Kapcsolatügyelet: Az intézményben szakképzett mediátorok segítségével biztosítja a helyet és a körülményeket ahhoz, hogy elvált vagy külön élő gyermekek és szüleik, családból kiemelt gyermekek és vér szerinti szüleik vagy az átmenetileg külön elhelyezett testvérek találkozhassanak egymással. Az ellátás szombati napokon térítés ellenében vehető igénybe.
 
Gyermekek napközbeni ellátása: Az intézmény segítséget nyújt azon hátrányos helyzetű családok részére, akik a szülők munkabeosztása vagy gyermekük tartós betegsége miattnem tudják megoldani gyermekeik óvodába/iskolába vitelét/hozatalát vagy gyermekfelügyeletet igényelnek. A szolgáltatás térítésköteles és maximum napi 4 órában lehet igénybe venni.
 
A két szolgáltatás díja jövedelemtől függően kerül megállapításra.
 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Elérhetőségek:

2119 Pécel, Isaszegi út 3.

Tel.: 06-28/662-036

Mobil: 06-20-801-2399

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.

Honlap: http://www.csaladsegito-pecel.hu/

 

 

Az intézmény tevékenysége:


CSALÁDSEGÍTÉS

Feladataink:

A szociális gondokkal küzdő egyének, családok, csoportok szociális és mentálhigiénés ellátása. A fő cél az, hogy a hozzánk fordulók képesek legyenek a maguk problémájának felismerésére, kialakuljanak érdekérvényesítő készségeik, végül a segítő kapcsolat hatására képessé váljanak saját problémájuk kezelésére, az önmagukon való segíteni tudásra. A gondozás során a családgondozó komplexitásra törekszik, tehát a mentálhigiénés és szociális szolgáltatások egységét valósítja meg.

 

Általános szolgáltatásaink:

 • A családban jelentkező krízisek, működési zavarok, konfliktusok megoldásának családgondozással történő elősegítése.
 • Szociális, mentálhigiénés, és életvezetési tanácsadás.
 • Információs tanácsadás szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátásokról való tájékoztatás.
 • Rendszeres szociális segélyben részesülőkkel való foglalkozás.
 • Észlelő és jelzőrendszer működtetése a veszélyeztető helyzetek és krízishelyzet megelőzése céljából, a település humán szolgáltatást nyújtó intézményeinek, szervezeteink részvételével (egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, gyermekjóléti szolgálat, gondozási központ, társadalmi szervezetek, egyházak.).
 • A lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetének figyelemmel kísérése, a nagy számban előforduló problémák okainak feltárása és jelzése az illetékesek felé.
 • Pszichológiai tanácsadás.
 • Jogi tanácsadás.
 • Humán jellegű civil kezdeményezések ösztönzése.
 • Javaslattétel a helyi önkormányzat felé új szociális ellátások bevezetésére a szükségleteknek megfelelően.
 • Mediáció: közvetítői tevékenység konfliktushelyzetek feloldásában (válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás).
 • Önsegítő csoportok szervezése, működtetése.
 • Természetbeni juttatások, használt ruha, bútor közvetítése.

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Feladataink:

Feladatunk, hogy hozzájáruljunk a Pécelen élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez. Célunk aveszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszűntetése, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése. Kiemelten fontosnak tartjuk a megelőzést, ezért a szolgálatunk jelzőrendszert működtet, melynek tagjai: egészségügyi szolgáltatást nyújtók, közoktatási intézmények, rendőrség, ügyészség, bíróság.

Jelzéssel élhet bárki, aki a környezetében gyermekbántalmazást, vagy más veszélyeztetést észlel. A jelző személyét minden esetben a legszigorúbb titoktartással kezeljük.

Általános szolgáltatásaink:

 • A gyermekkel és családjával végzett családgondozással a gyermek problémáinak rendezése, a családban történő működési zavarok ellensúlyozása
 • A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében
 • Szükség esetén javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésre, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására
 • A gyermek panaszának meghallgatása, és annak orvoslása érdekében a szükséges intézkedés megtétele
 • A védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervének elkészítése és a család segítése abban, hogy ez megvalósuljon
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése
 • Pszichológiai tanácsadás
 • Korrepetálás közvetítés

A Szolgálatot felkereshetik a szülők és a gyermekek egyaránt.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az ellátott önálló életvitelének fenntartását szükségletének megfelelően lakásán biztosítja.

Általános szolgáltatásaink:

 • Mentális gondozás, segítő kapcsolat kialakítása az idős, beteg emberekkel
 • Segítségnyújtás abban, hogy a gondozott a környezetével megfelelő kapcsolatot tudjon kialakítani (pl.: családi kapcsolatok segítése)
 • Testi, személyi higiéné biztosítása (fürdetés, öltözés, ágyazás), hozzátartozók megtanítása ezen feladatok szakszerű elvégzésére
 • Lakókörnyezet rendben tartása (mosás, takarítás)
 • Kapcsolattartás a kezelőorvossal
 • Gyógyszer kiváltás, gyógyászati segédeszközhöz való hozzájutás segítése
 • Hivatalos ügyek intézése
 • Bevásárlás

A házi segítségnyújtás iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.
A házi segítségnyújtásért csekély díjazást kell fizetni, ami a gondozott jövedelmétől függ.
A fizetés mértékét Pécel Város Önkormányzatának helyi szociális rendelete szabályozza.

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

A szociális étkeztetés keretében napi egyszeri étkezésre van lehetősége azoknak a szociálisan rászorulóknak, akik önmaguknak és eltartottjaiknak tartósan vagy átmenetileg nem képesek az étkezést biztosítani.
A meleg ebédet az igénylő lakására ingyenesen kiszállítjuk.
Az étkezésért díjat kell fizetni, melynek mértékét Pécel Város Önkormányzatának helyi rendelete szabályozza.
Az igényt a szociális étkeztetésre az intézményvezetőhöz kell benyújtani.

   
pécelinfo.hu hírek
Ma 2024. Július 22., Hétfő, Magdolna napja van. Holnap Lenke napja lesz.
facebook pécelinfo twitter pécelinfo Kövesd a pécelinfo-t a facebookon,  a twitteren és az ask.fm-en!